Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa e-CRIME SCENE

Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową e-CRIME SCENE „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym”, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Przedsięwzięcie to ma na celu zrzeszenie studentów z całej Polski, a także wymianę informacji i poglądów związanych z powyższą tematyką. Konferencja zostanie podzielona na trzy panele. Pierwszy blok będzie obejmował prawnokarną analizę zabójstwa z lubieżności i czynów przeciwko wolności seksualnej ujętych w XXV rozdziale kodeksu karnego. Drugi moduł będzie nawiązywał do kryminologicznej oceny zjawiska przestępczości na tle seksualnym, w tym charakterystyki sprawców i ofiar przestępstw, a także procesu określania portretu psychologicznego tychże osób na podstawie dostępnych danych. Z kolei w trzecim panelu przybyli goście przedstawią prelekcje poświęcone kryminalistyce, w tym m.in. sposobom zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu przestępstwa i ich znaczeniu w postępowaniu karnym.

Wydarzenie na Facebooku >>

Strona internetowa >>