Komentarze Prawa Prywatnego

Info

Tags

Komentarze Prawa Prywatnego to seria pogłębionych komentarzy systemowych. W jednym tomie skomentowano zarówno fundamentalne przepisy kodeksowe, jak i przepisy zawarte w innych, istotnych aktach prawnych. Dzięki temu Czytelnik otrzymuje komplet potrzebnych mu wyjaśnień i interpretacji prawnych.

Komentarze do każdego przepisu składają się z:

  • Płaszczyzny orientacyjnej prezentującej znaczenie przepisu i podstawowe problemy co do zakresu jego regulacji lub interpretacji – jest to krótki, orientacyjny komentarz, pozwalający na wstępną ocenę, czy dla rozstrzygnięcia konkretnego problemu ten przepis ma znaczenie.
  • Płaszczyzny standardowej zawierającej komentarz właściwy. Została ona podzielona na punkty dotyczące poszczególnych problemów, dzięki czemu „blok tekstu” jest krótki i przejrzysty.
  • Płaszczyzny szczegółowej zawierającej informacje dodatkowe, często powołanie głosów doktryny, poglądów mniejszościowych, większej liczby orzeczeń Sądu Najwyższego, czy też istotne dla komentowanych przepisów wątki historycznoprawne, prawnoporównawcze oraz kolizyjnoprawne.

Sprawdź publikacje