Sądowe Komentarze Tematyczne

Info

Tags

Sądowe Komentarze Tematyczne to przekrojowe omówienie poszczególnych instytucji zarówno w ujęciu kodeksowym, jak i pozakodeksowym.

  • Unikalna struktura obejmująca elementy poradnika, monografii, komentarza.
  • Przystępność opracowania i praktyczne ujęcie zagadnień.
  • Wszechstronne narzędzie pracy, przygotowane przez praktyków z myślą o praktykach.
  • Syntetyczne omówienie instytucji z uwzględnieniem orzecznictwa, poglądów doktryny oraz literatury przedmiotu.
  • Kodeksowe oraz pozakodeksowe ujęcie zagadnień.
  • Trzyczęściowa struktura ułatwiająca odnajdywanie treści.

Sprawdź publikacje