Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa

Info

Tags

Fundamentalne regulacje prawne rozszerzone o zagadnienia postępowania sądowego.

Edycja Sądowa zawiera:

  • Artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu.
  • Najważniejsze akty z zakresu szeroko pojętego prawa: cywilnego, karnego, handlowego, pracy, administracyjnego , uzupełnione o przepisy wprowadzające i akty wykonawcze.
  • Szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy.

Doskonała pomoc przede wszystkich dla sędziów, aplikantów, prawników-praktyków i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.

Sprawdź publikacje dostępne w serii