Teksty Ustaw

Info

Zbiory kompaktowych i aktualnych tekstów ustaw zawierające:

  • Boldowanie najnowszych zmian.
  • Przypisy od redakcji.
  • Czytelne hasła i teksty.
  • Indeks rzeczowy.

W serii znajdują się akty prawne m.in. z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania karnego, prawa handlowego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego i nieruchomości,  prawa medycznego, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa podatkowego, prawa przedsiębiorców czy prawa ochrony danych osobowych.

Niezbędniki dla prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.

Sprawdź publikacje