Aktualności

Ministerstwo Finansów pracuje nad pakietem uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorstw tzw. SLIM VAT

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianami związanymi z prawem podatkowym. Ministerstwo przygotowuje pakiet uproszczeń, tzw. SLIM VAT, wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców. Głównym celem zmian jest możliwie jak najdalej posunięte uproszczenie podatków.

  • SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern i ma oznaczać „podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje.”
  • Projekt SLIM VAT zakłada wprowadzenie prostego fakturowania, ułatwień dla eksporterów, wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowych dla przedsiębiorców.
  • Projekt skierowany jest głównie do małych i średnich firm.
  • Celem SLIM VAT jest ułatwienie przedsiębiorcom rozliczania podatków, a zwłaszcza modernizacja przepisów dotyczących podatku VAT.
  • Ministerstwo Finansów planuje, że pierwsze zmiany związane ze SLIM VAT wejdą w życie w pierwszym kwartale 2021 r.

Nowelizacja przepisów o VAT dotyczyć ma czterech głównych obszarów: fakturowania, ułatwień dla eksporterów, zmian zasad przeliczania kursów walut oraz korzyści finansowych dla przedsiębiorstw.

Fakturowanie

Ministerstwo Finansów przewiduje zmiany związane z fakturowaniem w dwóch obszarach: faktury korygujące in-minus oraz Faktury korygujące in-plus.

W przypadku faktur korygujących in-minus Ministerstwo chce zrezygnować z obowiązku uzyskania formalnego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Po nowelizacji przepisów już w momencie wystawienia faktury korygującej podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i należnego VAT. W tym celu podatnik musi posiadać dokumentację, z której wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Warto dodać, że w tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Omawiane rozwiązanie ma przyspieszyć i uprościć rozliczenia dzięki eliminacji obowiązku gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej.

Nowelizacja przepisów dotyczących VAT zawierać także będzie nowe zasady wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus, czyli faktur zwiększających podstawę opodatkowania. To nowość, gdyż dotychczas w polskim prawie podatkowym nie było tego typu regulacji, a podatnicy bazować musieli na interpretacjach urzędów skarbowych i linii orzeczniczej sądów.

Ustawodawca chce w tym zakresie wprowadzić możliwość rozliczenia tego typu faktur na bieżąco, już w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Ułatwienia dla eksporterów

Omawiana nowelizacja przepisów o VAT umożliwi wydłużenie terminu wywozu towarów, w przypadku których zastosowanie ma stawka 0% od czasu otrzymania zaliczki, z dwóch do sześciu miesięcy.

Wydłużenie czasu na wywóz tego typu towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów.

Zmiany zasad przeliczania kursów walut

Kolejną ważną zmianą będzie wprowadzenie możliwości wyboru przez podatnika VAT zasad przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Dzięki nowelizacji przepisów podatnik będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT.

Korzyści finansowe dla przedsiębiorców 

W pakiecie SLIM VAT znajdą się także zapisy wydłużające termin do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy. Przy rozliczeniach miesięcznych termin odliczenia wydłużony zostanie o jeden miesiąc. Oznacza to, że podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.

Nowelizacja przepisów o VAT przewiduje również możliwość odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Pozwoli to na odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.

Ponadto ustawodawca przewiduje zmniejszenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 na 20 zł.

Autor: Bartosz Sieroń