Aktualności

VI Edycja Konkursu im. Prof. Zbigniewa Radwańskiego

VI Edycja Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego
wydłużony termin składania prac!

Z powodu pandemii i wynikających z tego tytułu utrudnień, wydłużamy termin zgłaszania prac dla kandydatów na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego. Termin zgłaszania i przyjmowania prac upływa z końcem marca 2021 r.
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym [email protected] lub pod adresem
Wydawnictwo C.H.Beck, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa (z dopiskiem Konkurs).

Regulamin                              Oświadczenie