Aktualności

OKN „Krytycznie o polskim prawie. Analiza kontrowersyjnych regulacji prawnych XXI wieku.”

W dniu 29 stycznia 2021 r. odbędzie się zdalna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Krytycznie o polskim prawie. Analiza kontrowersyjnych regulacji prawnych XXI wieku.”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelegenci z ośrodków akademickich z całej Polski przybliżą tematykę zagadnień prawnych, które niejednokrotnie budzą wątpliwość w opinii publicznej, środowisku prawniczym i doktrynie prawa. Niski poziom legislacyjny jest coraz częściej zauważalny. Problem jest o tyle istotny, że stanowi zagrożenie dla praw człowieka. W związku z tym, celem konferencji jest w pierwszej kolejności zwrócenie uwagi na problematykę kontrowersyjnych regulacji prawnych, a ponadto stworzenie odpowiedniej płaszczyzny do przeanalizowania działań ustawodawcy na polu legislacyjnym w XXI wieku i na podstawie przeprowadzonych rozważań, dokonanie konstruktywnej oceny polskich regulacji prawnych, popartej merytorycznymi argumentami.

Organizatorzy zachęcają do śledzenia strony wydarzenia na portalu Facebook i udziału biernego w konferencji. Odbędzie się ona z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.