Aktualności

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

Resort Rozwoju szykuje przepisy dotyczące grupy osób, które za sprawą własnego wkładu wybudują budynek wielorodzinny albo domy jednorodzinne, służące zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych.

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad projektem ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Chodzi o grupy osób, które własnym sumptem wybudują budynek wielorodzinny albo domy jednorodzinne. Dopuszcza się przy tym także zakup gruntu z już wybudowanym domem w stanie wymagającym remontu, jednak muszą się w nim znajdować przynajmniej 3 mieszkania.

Resort zajmuje się właśnie tworzeniem przepisów regulujących takie grupy. Autorzy projektu ustawy proponują, by kooperatywa była powoływana na podstawie powołania spółki albo zawarcia umowy notarialnej pomiędzy minimum trzema osobami. Miałoby w niej zostać także sprecyzowane, jaki jest cel współpracy, czego dotyczy jej przedmiot i jaka będzie charakterystyka planowanej budowy. Strony w dokumencie powinny także określić, jaką przyjmują na siebie odpowiedzialność (w tym finansową) i w jaki sposób będą się między sobą rozliczać. Po zakończeniu inwestycji kooperatywa z mocy prawa miała by być przekształcana we wspólnotę mieszkaniową.

Resort chce, by kooperatyw mieszkaniowe miały preferencyjne warunki przy zakupie działki budowlanej. Mogłyby np. brać udział w przetargach gminnych lub projektach rewitalizacyjnych. Inną opcją byłoby ubieganie się o otrzymanie gruntu od samorządu na preferencyjnych warunkach. Przepisy zakładają, że w tym przypadku gminie przysługiwałoby prawo odkupu albo pierwokupu takiej działki w przypadku, gdy zostałaby ona wystawiona na sprzedaż w ciągu 20 lat od przekazania jej inwestorom. Co więcej, dla kooperatywy będą także przewidziane ulgi w podatkach. Ministerstwo przewiduje możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej.