Aktualności

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

testWSK

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

11.4.2016 r. zapraszamy do Wrocławia na IV Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2016 odbywające się pod patronatem Wydawnictwa C.H.Beck. 

Temat tegorocznego spotkania: „Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym”.

Celem seminarium jest krytyczna analiza dorobku doktryny procesu karnego dotyczącej ciężaru dowodu oraz obowiązku dowodzenia. Problematyka ta zostanie przedstawiona nie tylko w kontekście polskiego postępowania karnego, ale również porównawczo – w odniesieniu do procesu cywilnego oraz prawa anglosaskiego i niemieckiego.

Konferencja odbywa się pod patronatem:
Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. dr hab. Wiesławy Miemiec,
Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Program, szczegóły organizacyjne i zapisy na stronie konferencji→