Data

24 września, 2014

Konkurs im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego

1. edycja ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa prywatnego. Nagroda główna to publikacja zwycięskiej pracy w limitowanej serii Monografie Prawnicze Wydawnictwa C.H.Beck. Prace oceniane będą przez Kapitułę konkursu pod przewodnictwem prof. UAM dr. hab. Adama Olejniczaka.Członkowie Kapituły to przedstawiciele  Katedr Prawa Cywilnego i innych wiodących ośrodków...
Czytaj więcej