Data

20 listopada, 2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko w procedurach prawnych

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej konferencji Naukowej „Dziecko w procedurach prawnych” , która odbędzie się 25 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziecko w toku procesu może pojawić się w różnych rolach – pokrzywdzonego, sprawcy, świadka czy uczestnika postępowania. W procedurze karnej mamy do czynienia z przyjaznym...
Czytaj więcej