Data

16 października, 2020

Bankomaty, paczkomaty i biletomaty bez pozwolenia na budowę

W połowie września weszły w życie przepisy prawa budowlanego wprowadzone ustawą z 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji było uporządkowanie przepisów, uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego – co ma zostać osiągnięte m.in. dokonanym rozróżnieniem elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji...
Czytaj więcej