Data

17 listopada, 2020

OKN Sport w dobie koronawirusa

30 listopada br. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sport w dobie koronawirusa”, która przybierze formę wydarzenia ONLINE. Jest ona adresowana do studentów oraz doktorantów pochodzących z ośrodków akademickich z całej Polski. Wydarzenie stwarza świetną okazję do podzielenia się rozważaniami dotyczącymi obecnej sytuacji epidemicznej, paraliżującej świat od wielu miesięcy. Liczne...
Czytaj więcej

Przestój z przyczyn ekonomicznych w rozumieniu KP

Odkąd przed prawie trzydziestu laty została podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała (Uchwała SN z 16 października 1992 r., I PZP 58/92), w myśl której ograniczenie produkcji wywołane zmniejszeniem popytu na wyroby nie stanowi przestoju w rozumieniu art. 81 KP, mamy problemy jak zakwalifikować prawnie takie sytuacje, które w gospodarce rynkowej...
Czytaj więcej