Data

18 listopada, 2021

Zamknięcie roku 2021! Nowość w ofercie C.H.Beck

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2021 wraz z wzorami dokumentów opisane zostały w publikacji „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021” pod red. prof. Artura Hołdy. Tak o opracowaniu mówi jej Redaktor: „Podatkowe i bilansowe zamknięcie toku 2021” to jedyna na rynku publikacja łącząca omówienie pełnego rozliczenia bilansowego (sprawozdania finansowe,...
Czytaj więcej