Aktualności

2. Forum Prawa Mediów Elektronicznych

W dniach 6-7.4.2016 r.  w sali głównej Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się „2. Forum Prawa Mediów Elektronicznych – Europa Cyfrowa.” Konferencja miała formę pięciu paneli dyskusyjnych o następującej tematyce: wpływ rozporządzenia eIDAS na utworzenie jednolitego rynku, informatyzacja postępowania egzekucyjnego, ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, jednolity europejski rynek prawa konsumenckiego...
Czytaj więcej

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

11.4.2016 r. zapraszamy do Wrocławia na IV Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2016 odbywające się pod patronatem Wydawnictwa C.H.Beck.  Temat tegorocznego spotkania: „Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym”. Celem seminarium jest krytyczna analiza dorobku doktryny procesu karnego dotyczącej ciężaru dowodu oraz obowiązku dowodzenia. Problematyka ta zostanie przedstawiona nie tylko w...
Czytaj więcej

XX Forum ADO/ABI CPI w Warszawie

17.5.2016 r. w Warszawie miało miejsce XX Forum ADO/ABI organizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Patronat medialny nad konferencją objął kwartalnik: Informacja w administracji publicznej. Jubileuszowe Forum zostało skonstruowane wokół tekstu nowego rozporządzenia ogólnego. Wystąpienie otwierające, które będzie poświęcone zmianom w polskich przepisach o ochronie informacji i danych osobowych związanym z uchwaleniem...
Czytaj więcej

IV Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów

„Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej” Poznań, 16-17.4.2015 r. Celem Zjazdu jest przede wszystkim integracja środowiska młodych karnistów z wszystkich katedr penalnych w Polsce. Cel ten zamierzamy zrealizować poprzez nieskrępowaną wymianę poglądów i doświadczeń podczas konferencji, jak również – w sposób mniej oficjalny – na wieczornej imprezie. Zapraszamy wszystkich...
Czytaj więcej

Konferencja: „(Nie)świadomość prawna Polaków”

7.3.2016 r. w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie odbyła się konferencja: „(Nie)świadomość prawna Polaków” – zorganizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck i Redakcję Kwartalnika IUSTITIA. Patronat honorowy nad konferencją objęli: I Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf oraz Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. W trakcie konferencji przedstawione zostały unikalne...
Czytaj więcej

„Back to the Future” Ubezpieczenia Przyszłości

Do tej pory chyba nikt w Polsce na forum publicznym nie zastanawiał się nad tym, jak może wyglądać rynek ubezpieczeń za 5, 10, czy nawet 50 lat? Jakie nowe ryzyka wtedy spotkamy, na ile telematyka może zmienić obecne podejście do ryzyk komunikacyjnych, czy pojazdy autonomiczne zmienią rynek ubezpieczeń, jak będziemy...
Czytaj więcej

Sędzia dr hab. Anna Hrycaj o nowym Prawie restrukturyzacyjnym

Z dniem 1.1.2016 r. weszła w życie ustawa – Prawo restrukturyzacyjne – która w istotny sposób zmienia sytuację prawną niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika oraz jego wierzycieli. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, dr hab. Anna Hrycaj o nowej ustawie Prawo restrukturyzacyjne (obowiązującej od 1.1.2016 r.) oraz zawartych w niej czterech...
Czytaj więcej

Prof. dr hab. Edward Gniewek o zmianach w prawie cywilnym

 Prof. dr hab. Edward Gniewek (Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu) o zmianach w prawie cywilnym oraz najnowszym komentarzu do Kodeksu cywilnego. Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Stan prawny: 1.1.2016 r. Omówienie zmian wchodzących w życie 8.9.2016 r. „Kodeks cywilny. Komentarz” pod red. prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego...
Czytaj więcej

Prawno – podatkowe wyzwania w biznesie w 2016 r.

Wydawnictwo C.H.Beck oraz Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy zapraszają na cykl konferencji: „Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno – podatkową w biznesie w 2016 r.” Aby ułatwić zmierzenie się ze zmianami prawo-podatkowymi w 2016 r., prof. dr hab. Witold Modzelewski scharakteryzuje najważniejsze zmiany i...
Czytaj więcej