Aktualności

Wydawnictwo C.H.Beck przejmuje TemiTime

Wydawnictwo C.H.Beck informuje, że w wyniku porozumienia z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka przejmuje TemiTime – działający od kilku lat na rynku program narzędziowy do zarządzania kancelarią prawną. Dotychczasowi Klienci TemiTime nie odczują skutków zawartej pomiędzy Wydawnictwem C.H.Beck i Wydawnictwem Wiedza i Praktyka transakcji. Usługi zostaną płynnie przełączone, a warunki korzystania...
Czytaj więcej

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski

Wydawnictwo C.H.Beck od marca 2015 r. oferuje swoim Klientom nowe treści z zakresu prawa finansowego i podatkowego, tworzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wydawane w serii „Prawo Podatkowe”. Autorami książek są wybitni specjaliści z zakresu polskiego prawa podatkowego, którzy są również praktykami – pracownikami lub doradcami podatkowymi w Instytucie...
Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 7.11.2014 r.

Od 1.1.2015 r. obowiązuje przyjęta w ramach ustawy z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662). Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby zawodowo zajmujące się ochroną danych osobowych. Zapisz się już dziś→ Prelegenci przedstawią wprowadzone zmiany i przedyskutują...
Czytaj więcej

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych

Celem konferencji jest omówienie kluczowych problemów z punktu widzenia bieżącej praktyki, a mianowicie: ocenę wprowadzonych ostatnio zmian legislacyjnych, prezentację wyników analizy funkcjonowania przepisów, orzecznictwa i praktyki co do weryfikacji wiarygodności wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, problematyki rażąco niskiej ceny, a także funkcjonowania pozacenowych kryteriów oceny ofert przetargowych. Zapraszamy adwokatów,...
Czytaj więcej

Egzamin prawniczy z „Rz” i C.H.Beck

Od 9.1.2015 r. przez najbliższe tygodnie „Rzeczpospolita” w oparciu o kazusy opracowane przez Wydawnictwo C.H.Beck będzie pomagała przygotować się do prawniczego egzaminu zawodowego. Zaczynamy od sprawdzian z pisania apelacji w sprawie karnej – kazusy dla zdających. Kazusy pochodzą z publikacji Wydawnictwa C.H.Beck. Cykl publikacji sprawdzianu jest wspólną akcją „Rz” i...
Czytaj więcej

„Przyjazne” i „wrogie” przejęcia i fuzje spółek – konferencja

Przez wytrawnych prawników-praktyków zostanie przekazana kompleksowa wiedza nt. wszystkich aspektów transakcji M&A. Wziąć udział powinny osoby zajmujące się problematyką prawa spółek w praktyce – w szczególności członkowie zarządu, rad nadzorczych, wspólnicy, akcjonariusze, a także główni księgowi, biegli rewidenci, analitycy finansowi, prawnicy korporacyjni, prawnicy z mniejszych kancelarii. Dowiedz się więcej→

Kursy przygotowujące do Egzaminów Prawniczych

Szanowny Aplikancie! Wiemy, czego potrzebujesz aby zdać egzamin końcowy. Znamy i odpowiadamy na Twoje potrzeby. Nasze kursy są tworzone w oparciu o rozmowy z osobami, które taki egzamin mają już za sobą oraz tymi, którzy egzaminy oceniają. Nasze kursy to wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane i stworzone specjalnie dla aplikantów...
Czytaj więcej

Postępowanie upadłościowe – bieżące problemy praktyczne

Seminarium w dniu 20.11.2014 r. w Warszawie poprowadzi SSA Stanisław Gurgul. Program seminarium obejmuje dwa, istotne i skomplikowane w praktyce, zagadnienia: Prawa kształtujące potestatywne (actio pauliana, ius ad rem) w obrocie powszechnym i w postępowaniu upadłościowym oraz status majątku wspólnego (mieszkania) małżonków w postępowaniu upadłościowym. Dowiedz się więcej→

Opodatkowanie samochodów służbowych w działalności gospodarczej po zmianie przepisów

Seminarium w dniu 26.11.2014 r. poprowadzą: Dorota Białas i Michał Krawczyk. Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z zakresu podatku dochodowego i znowelizowanych od 1.4.2014 r. przepisów ustawy o VAT z uwzględnieniem najnowszych interpretacji organów podatkowych dotyczących samochodów służbowych, omówienie aktualnego orzecznictwa, przedstawienie sposobów rozliczeń podatkowych akceptowanych przez organy podatkowe, pozwalających na optymalizację...
Czytaj więcej

Karuzele podatkowe

Karuzele podatkowe – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) oraz Sądów Administracyjnych (NSA i WSA) Celem seminarium jest analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) w sprawach tzw. karuzel podatkowych i wpływu linii orzeczniczej ETS na praktykę orzekania w tych sprawach przez polskie sądy administracyjne oraz organy podatkowe. Dowiedz się...
Czytaj więcej