Aktualności

Skarga do WSA – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw podatkowych

Beck Akademia zaprasza na seminarium „Skarga do WSA – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw podatkowych„, która odbędzie się w terminie 5.11.2014 r. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych oraz przybliżenie aktualnej linii orzeczniczej i praktyk sądowych. W toku szkolenia...
Czytaj więcej

Rola pełnomocnika i obrońcy w procesie karnym gospodarczym i karnym skarbowym

Beck Akademia zaprasza na seminarium „Rola pełnomocnika i obrońcy w procesie karnym gospodarczym i karnym skarbowym„, która odbędzie się w terminie 25.11.2014 r. Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki najczęściej występujących w praktyce przestępstw gospodarczych i skarbowych oraz zwrócenie uwagi na kluczowe kwestie procesowe związane z rolą obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego lub...
Czytaj więcej

Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami

Beck Akademia zaprasza na konferencje „Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami„, która odbędzie się w terminie 18.11.2014 r. Celem szkolenia jest systematyczne przedstawienie i omówienie kluczowych zagadnień związanych z: opłatami związanymi z prawem użytkowania wieczystego i dotyczącymi ustalania wysokości opłat rocznych według celów z umowy i według aktualnego sposobu...
Czytaj więcej

Przegląd Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej“

W dniach 17-19.10.2014 r. w warszawskim kinie Muranów odbędzie się trzeci Przegląd Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej“. W tym roku widzowie będą mogli zobaczyć m.in. „Dwunastu gniewnych ludzi“, „Anatomię morderstwa“, czy „Krótki film o zabijaniu“. Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny. Wydarzenie to przybliżać ma widzom realia pracy adwokata –...
Czytaj więcej

Zatrudnianie kadry menedżerskiej

Beck Akademia zaprasza na seminarium Zatrudnianie kadry menedżerskiej, które odbędzie się w terminie 21.10.2014 r. Celem szkolenia jest wskazanie oraz szczegółowe omówienie form i zasad zatrudniania menedżerów z uwzględnieniem różnych modeli zarządu oraz odmienności w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia i rozwiązania takiej relacji zatrudnieniowej. Istotnym zagadnieniem, które dotyczy problematyki zatrudniania menedżerów,...
Czytaj więcej

Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych

Konferencje „Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych„, które odbędzie się w terminie 16.10.2014 r. Szkolenie adresowane jest do osób, które na co dzień stykają się z Prawem zamówień publicznych. Interesujące i przydatne informacje na temat najnowszych zmian w Prawie zamówień publicznych uzyskają w trakcie szkolenia członkowie komisji przetargowych, kierownicy jednostek...
Czytaj więcej

Konkurs im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego

1. edycja ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa prywatnego. Nagroda główna to publikacja zwycięskiej pracy w limitowanej serii Monografie Prawnicze Wydawnictwa C.H.Beck. Prace oceniane będą przez Kapitułę konkursu pod przewodnictwem prof. UAM dr. hab. Adama Olejniczaka.Członkowie Kapituły to przedstawiciele  Katedr Prawa Cywilnego i innych wiodących ośrodków...
Czytaj więcej

Warsztaty przygotowujące do części kazusowej egzaminu na aplikację

Warsztaty przygotowujące do części kazusowej egzaminu na aplikację. Chcesz uczyć się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury? Z przyjemnością informujemy, że otworzyliśmy rekrutację na warsztaty przygotowujące do II części egzaminów na Aplikację Ogólną. Zajęcia polegają na wielokrotnym rozwiązywaniu kazusów, zarówno grupowo oraz indywidualnie. Kazusy przygotowali i zajęcia poprowadzą Sędziowie z Krajowej...
Czytaj więcej

Rozszerzony kurs przygotowujący do egzaminu na aplikację

Zamierzasz zdawać w tym roku egzamin wstępny na aplikację? Jako uczestnik naszego kursu zdobędziesz praktyczne informacje na temat: procedury kwalifikacyjnej, dotychczasowego zakresu pytań na egzaminach, przebiegu poszczególnych aplikacji, wykonywania danych zawodów prawniczych. Wykładowcy przedstawią m.in. najskuteczniejsze metody rozwiązywania testów, budowę podchwytliwych pytań, sprawiających zazwyczaj najwięcej trudności podczas egzaminu. To praktyka czyni mistrza, dlatego w czasie trwania warsztatów...
Czytaj więcej