Aktualności

Rewolucyjne zmiany w prawie karnym

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka o najnowszym Komentarzu do Kodeksu postępowania karnego. W dniu 1.7. 2015 r. wchodzą w życie bardzo ważne, wręcz rewolucyjne, zmiany legislacyjne w zakresie prawa karego materialnego i procesowego wprowadzone ustawami: ustawą z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw...
Czytaj więcej

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski o najnowszym komentarzu oraz nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera zmiany z ustaw: o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Publikacja nie tylko uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny,...
Czytaj więcej

Uroczysta Gala Wydawnictwa C.H.Beck i Instytutu Nauk Prawnych PAN

14.5.2015 r. w Hotelu Polonia Palace odbyła się Gala Systemu Prawa Prywatnego, zorganizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN. Gala była podsumowaniem ponad 20 lat pracy nad Systemem Prawa Prywatnego, a także uhonorowaniem dorobku naukowego Profesora Zbigniewa Radwańskiego. System Prawa Prywatnego to największe dzieło w historii prawa polskiego....
Czytaj więcej

XIX Kongres ABI

Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji poświęcony nowym rozporządzeniom wykonawczym do ustawy o ochronie danych osobowych dotyczącym wykonywania zadań ABI Od 1 stycznia br. obowiązują w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Przewiduje się w nich dla Administratora danych (ADO) oraz podmiotu, któremu...
Czytaj więcej

Seminarium „Dobry Testament” – spadki i zapisy w filantropii

18.6.2015 r. w Centrum Okopowa w Warszawie odbędzie się seminarium o testamentach „Dobry Testament” organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. W seminarium wezmą udział przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych. Wśród prelegentów będą Robert Kawałko – wiceprezes PSF, Markus Aichelburg-Rumerskirch – autor kampanii testamentowej w Austrii, Richard Radcliff – fundraiser z ponad 35-letnim...
Czytaj więcej

Konferencja dot. ochrony danych osobowych – relacja w dzienniku Rzeczpospolita

W dniu 23.3.2015 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie odbyła się Konferencja „Ochrona danych osobowych po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 7.11.2014 r.” zorganizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck. Na konferencji zostały poruszone zagadnienia obejmujące zmiany wprowadzone nowelizacją, m.in. znaczenie prawodawstwa krajowego w okresie reformy przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej;...
Czytaj więcej

Wydawnictwo C.H.Beck przejmuje TemiTime

Wydawnictwo C.H.Beck informuje, że w wyniku porozumienia z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka przejmuje TemiTime – działający od kilku lat na rynku program narzędziowy do zarządzania kancelarią prawną. Dotychczasowi Klienci TemiTime nie odczują skutków zawartej pomiędzy Wydawnictwem C.H.Beck i Wydawnictwem Wiedza i Praktyka transakcji. Usługi zostaną płynnie przełączone, a warunki korzystania...
Czytaj więcej

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski

Wydawnictwo C.H.Beck od marca 2015 r. oferuje swoim Klientom nowe treści z zakresu prawa finansowego i podatkowego, tworzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wydawane w serii „Prawo Podatkowe”. Autorami książek są wybitni specjaliści z zakresu polskiego prawa podatkowego, którzy są również praktykami – pracownikami lub doradcami podatkowymi w Instytucie...
Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 7.11.2014 r.

Od 1.1.2015 r. obowiązuje przyjęta w ramach ustawy z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662). Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby zawodowo zajmujące się ochroną danych osobowych. Zapisz się już dziś→ Prelegenci przedstawią wprowadzone zmiany i przedyskutują...
Czytaj więcej

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych

Celem konferencji jest omówienie kluczowych problemów z punktu widzenia bieżącej praktyki, a mianowicie: ocenę wprowadzonych ostatnio zmian legislacyjnych, prezentację wyników analizy funkcjonowania przepisów, orzecznictwa i praktyki co do weryfikacji wiarygodności wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, problematyki rażąco niskiej ceny, a także funkcjonowania pozacenowych kryteriów oceny ofert przetargowych. Zapraszamy adwokatów,...
Czytaj więcej