Aktualności

Postępowanie upadłościowe – bieżące problemy praktyczne

Seminarium w dniu 20.11.2014 r. w Warszawie poprowadzi SSA Stanisław Gurgul. Program seminarium obejmuje dwa, istotne i skomplikowane w praktyce, zagadnienia: Prawa kształtujące potestatywne (actio pauliana, ius ad rem) w obrocie powszechnym i w postępowaniu upadłościowym oraz status majątku wspólnego (mieszkania) małżonków w postępowaniu upadłościowym. Dowiedz się więcej→

Opodatkowanie samochodów służbowych w działalności gospodarczej po zmianie przepisów

Seminarium w dniu 26.11.2014 r. poprowadzą: Dorota Białas i Michał Krawczyk. Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z zakresu podatku dochodowego i znowelizowanych od 1.4.2014 r. przepisów ustawy o VAT z uwzględnieniem najnowszych interpretacji organów podatkowych dotyczących samochodów służbowych, omówienie aktualnego orzecznictwa, przedstawienie sposobów rozliczeń podatkowych akceptowanych przez organy podatkowe, pozwalających na optymalizację...
Czytaj więcej

Karuzele podatkowe

Karuzele podatkowe – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) oraz Sądów Administracyjnych (NSA i WSA) Celem seminarium jest analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) w sprawach tzw. karuzel podatkowych i wpływu linii orzeczniczej ETS na praktykę orzekania w tych sprawach przez polskie sądy administracyjne oraz organy podatkowe. Dowiedz się...
Czytaj więcej

Wielka nowelizacja KK i KPK 2015

Zapraszamy na seminarium Beck Akademii „Wielka nowelizacja Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego 2015„, które odbędzie się 2.12.2014 r. Szkolenie poprowadzą: prof. dr hab. SSN Piotr Hofmański i prof. dr hab. Piotr Kardas. Obecny kodeks karny został uchwalony w 1997 roku, więc naturalne wydają się próby odpowiedniego dostosowania go do czasów...
Czytaj więcej

Skarga do WSA – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw podatkowych

Beck Akademia zaprasza na seminarium „Skarga do WSA – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw podatkowych„, która odbędzie się w terminie 5.11.2014 r. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych oraz przybliżenie aktualnej linii orzeczniczej i praktyk sądowych. W toku szkolenia...
Czytaj więcej

Rola pełnomocnika i obrońcy w procesie karnym gospodarczym i karnym skarbowym

Beck Akademia zaprasza na seminarium „Rola pełnomocnika i obrońcy w procesie karnym gospodarczym i karnym skarbowym„, która odbędzie się w terminie 25.11.2014 r. Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki najczęściej występujących w praktyce przestępstw gospodarczych i skarbowych oraz zwrócenie uwagi na kluczowe kwestie procesowe związane z rolą obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego lub...
Czytaj więcej

Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami

Beck Akademia zaprasza na konferencje „Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami„, która odbędzie się w terminie 18.11.2014 r. Celem szkolenia jest systematyczne przedstawienie i omówienie kluczowych zagadnień związanych z: opłatami związanymi z prawem użytkowania wieczystego i dotyczącymi ustalania wysokości opłat rocznych według celów z umowy i według aktualnego sposobu...
Czytaj więcej

Przegląd Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej“

W dniach 17-19.10.2014 r. w warszawskim kinie Muranów odbędzie się trzeci Przegląd Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej“. W tym roku widzowie będą mogli zobaczyć m.in. „Dwunastu gniewnych ludzi“, „Anatomię morderstwa“, czy „Krótki film o zabijaniu“. Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny. Wydarzenie to przybliżać ma widzom realia pracy adwokata –...
Czytaj więcej

Zatrudnianie kadry menedżerskiej

Beck Akademia zaprasza na seminarium Zatrudnianie kadry menedżerskiej, które odbędzie się w terminie 21.10.2014 r. Celem szkolenia jest wskazanie oraz szczegółowe omówienie form i zasad zatrudniania menedżerów z uwzględnieniem różnych modeli zarządu oraz odmienności w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia i rozwiązania takiej relacji zatrudnieniowej. Istotnym zagadnieniem, które dotyczy problematyki zatrudniania menedżerów,...
Czytaj więcej

Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych

Konferencje „Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych„, które odbędzie się w terminie 16.10.2014 r. Szkolenie adresowane jest do osób, które na co dzień stykają się z Prawem zamówień publicznych. Interesujące i przydatne informacje na temat najnowszych zmian w Prawie zamówień publicznych uzyskają w trakcie szkolenia członkowie komisji przetargowych, kierownicy jednostek...
Czytaj więcej