Aktualności

Konferencja „Adwokatura wobec zmian w prawie karnym”

18.9.2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się ogólnopolska konferencja „Adwokatura wobec zmian w prawie karnym” zorganizowana przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Udział w Konferencji wezmą przedstawiciele adwokatury oraz władzy ustawodawczej i wykonawczej, którzy dyskutować będą o najnowszej nowelizacji prawa karnego. Patronat nad konferencją objęli m.in. Marszałek...
Czytaj więcej

Mec. Stefan Jaworski o praktycznym aspekcie zmian w procedurze karnej

Adw. Stefan Jaworski. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie, specjalizuje się w prawie sądowym z zakresu prawa cywilnego i karnego, autor licznych publikacji praktycznych, prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich, a także dla samych adwokatów i radców prawnych. Fundamentalną zmianą dla obrońców w K.P.K. jest zmiana w zakresie inicjatywy dowodowej....
Czytaj więcej

„Prawo z ludzką twarzą” – spotkanie autorskie

23.7.2015 r. o godz. 18.00 w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, odbędzie się uroczysta promocja książki autorstwa prof. UG dr hab. adwokata Tomasza Tadeusza Koncewicza pt. „Prawo z ludzką twarzą„. Słowo wstępne wygłosi prof. dr hab. Ewa Łętowska, pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia NSA i sędzia Trybunału Konstytucyjnego...
Czytaj więcej

Rewolucyjne zmiany w prawie karnym

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka o najnowszym Komentarzu do Kodeksu postępowania karnego. W dniu 1.7. 2015 r. wchodzą w życie bardzo ważne, wręcz rewolucyjne, zmiany legislacyjne w zakresie prawa karego materialnego i procesowego wprowadzone ustawami: ustawą z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw...
Czytaj więcej

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski o najnowszym komentarzu oraz nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera zmiany z ustaw: o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Publikacja nie tylko uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny,...
Czytaj więcej

Uroczysta Gala Wydawnictwa C.H.Beck i Instytutu Nauk Prawnych PAN

14.5.2015 r. w Hotelu Polonia Palace odbyła się Gala Systemu Prawa Prywatnego, zorganizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN. Gala była podsumowaniem ponad 20 lat pracy nad Systemem Prawa Prywatnego, a także uhonorowaniem dorobku naukowego Profesora Zbigniewa Radwańskiego. System Prawa Prywatnego to największe dzieło w historii prawa polskiego....
Czytaj więcej

XIX Kongres ABI

Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji poświęcony nowym rozporządzeniom wykonawczym do ustawy o ochronie danych osobowych dotyczącym wykonywania zadań ABI Od 1 stycznia br. obowiązują w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Przewiduje się w nich dla Administratora danych (ADO) oraz podmiotu, któremu...
Czytaj więcej

Seminarium „Dobry Testament” – spadki i zapisy w filantropii

18.6.2015 r. w Centrum Okopowa w Warszawie odbędzie się seminarium o testamentach „Dobry Testament” organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. W seminarium wezmą udział przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych. Wśród prelegentów będą Robert Kawałko – wiceprezes PSF, Markus Aichelburg-Rumerskirch – autor kampanii testamentowej w Austrii, Richard Radcliff – fundraiser z ponad 35-letnim...
Czytaj więcej

Konferencja dot. ochrony danych osobowych – relacja w dzienniku Rzeczpospolita

W dniu 23.3.2015 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie odbyła się Konferencja „Ochrona danych osobowych po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 7.11.2014 r.” zorganizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck. Na konferencji zostały poruszone zagadnienia obejmujące zmiany wprowadzone nowelizacją, m.in. znaczenie prawodawstwa krajowego w okresie reformy przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej;...
Czytaj więcej

Wydawnictwo C.H.Beck przejmuje TemiTime

Wydawnictwo C.H.Beck informuje, że w wyniku porozumienia z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka przejmuje TemiTime – działający od kilku lat na rynku program narzędziowy do zarządzania kancelarią prawną. Dotychczasowi Klienci TemiTime nie odczują skutków zawartej pomiędzy Wydawnictwem C.H.Beck i Wydawnictwem Wiedza i Praktyka transakcji. Usługi zostaną płynnie przełączone, a warunki korzystania...
Czytaj więcej