Data

10 maja, 2016

2. Forum Prawa Mediów Elektronicznych

W dniach 6-7.4.2016 r.  w sali głównej Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się „2. Forum Prawa Mediów Elektronicznych – Europa Cyfrowa.” Konferencja miała formę pięciu paneli dyskusyjnych o następującej tematyce: wpływ rozporządzenia eIDAS na utworzenie jednolitego rynku, informatyzacja postępowania egzekucyjnego, ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, jednolity europejski rynek prawa konsumenckiego...
Czytaj więcej

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

11.4.2016 r. zapraszamy do Wrocławia na IV Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2016 odbywające się pod patronatem Wydawnictwa C.H.Beck.  Temat tegorocznego spotkania: „Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym”. Celem seminarium jest krytyczna analiza dorobku doktryny procesu karnego dotyczącej ciężaru dowodu oraz obowiązku dowodzenia. Problematyka ta zostanie przedstawiona nie tylko w...
Czytaj więcej

XX Forum ADO/ABI CPI w Warszawie

17.5.2016 r. w Warszawie miało miejsce XX Forum ADO/ABI organizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Patronat medialny nad konferencją objął kwartalnik: Informacja w administracji publicznej. Jubileuszowe Forum zostało skonstruowane wokół tekstu nowego rozporządzenia ogólnego. Wystąpienie otwierające, które będzie poświęcone zmianom w polskich przepisach o ochronie informacji i danych osobowych związanym z uchwaleniem...
Czytaj więcej