Day

3 grudnia, 2019

I Kongres Edukacji Prawnej

W dniu 11 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się I Kongres Edukacji Prawnej, organizowany przez Fundację Teneo i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Gdańsk. I Kongres Edukacji Prawnej to pierwsze ogólnopolskie forum wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem...
Czytaj więcej

III OKN „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”

Celebrując coroczny Dzień Praw Człowieka (ustanowiony przez ONZ, a obchodzony 10 grudnia), pragniemy kontynuować dialog na temat rozumienia koncepcji praw człowieka we współczesnym świecie, problemów z jej realizacją oraz ochrony praw człowieka, a także jednostkowych i systemowych przypadków ich łamania. Konferencja od początku ma interdyscyplinarny charakter, do czynnego udziału zapraszamy...
Czytaj więcej